Centrum rehabilitacji Fizjo-active,

Waryńskiego 2c, Gdańsk - Wrzeszcz

Bóle Głowy

Bóle Głowy

Ból głowy (cephalalgia) jest bólem w rejonie głowy lub szyi. Może być objawem wielu różnych dysfunkcji. W tym artykule przedstawię w uproszczeniu te przyczyny, z którymi może i powinien pracować fizjoterapeuta. Gabinet Fizjolistek specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego oraz w terapii bólów głowy.

90% wszystkich bólów głowy to tzw. bóle pierwotne których przyczyny nie można wykryć badaniami obrazowymi, są to głównie napięciowe bóle głowy oraz migreny. Pozostałe 10% to bóle wtórne których przyczyną jest niedawny uraz głowy, infekcja, dysfunkcje naczyniowe, krwawienie mózgu i guzy mózgu.

Specjaliści CRAFTA (Cranio Facial Therapy Academy https://crafta.org/) uważają że około 50% bólów pierwotnych można wyleczyć przy pomocy manualnych technik wyżej wymienionej Akademii.
Mózg sam w sobie nie boli, ponieważ nie posiada receptorów bólu, odczucia bólowe pochodzą z otaczających go tkanek i struktur. Można wyróżnić pięć struktur których dysfunkcja, może prowadzić do bólu głowy:

• odcinek szyjny kręgosłupa
• odcinek piersiowy kręgosłupa
• staw skroniowo- żuchwowy
• czaszka
• nerwy czaszkowe

Wszystkie one są ze sobą wzajemnie połączone. Często występuje tzw. ból przeniesiony czyli występujący w innym miejscu niż jego przyczyna.

Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Stres, zła pozycja pracy przy komputerze, brak ruchu, nieergonomiczna praca fizyczna prowadzi do sztywności, zwiększonego napięcia mięśniowego, zwyrodnień oraz zmniejszonej ruchomości, co predysponuje do zmiany ustawienia głowy w przestrzeni, przewlekłej niewydolności mięśni, podrażnienia niektórych nerwów czaszkowych oraz nerwów skórnych głowy i w konsekwencji do objawu bólu głowy. Czasem wręcz ból głowy zaczyna się od bólu pleców lub szyi i „przenosi się” wyżej.

Fizjoterapeuta zajmie się w takim przypadku rozluźnieniem mięśni i powięzi kręgosłupa oraz w razie potrzeby użyje mobilizacji poszczególnych kręgów. Ważne też będzie wykonywanie
ćwiczeń oraz zmiana nawyków.

Staw skroniowo-żuchwowy

W tym obszarze znajdują się mięśnie żucia które pod wpływem takich parafunkcji jak obgryzanie paznokci, bruksizm, zaciskanie zębów, żucie gumy itp. stają się tak napięte, że drażnią ważny nerw trójdzielny oraz nerw twarzowy.

Ponad to, sam staw może zacząć funkcjonować nieprawidłowo (trzeszczenie, strzykanie, ograniczony zakres ruchu) i rzutować ból do różnych części twarzoczaszki oraz mózgoczaszki. W takim przypadku fizjoterapeuta skupi się na rozluźnianiu mięśni żucia oraz mobilizacjach SSŻ. Ważne też będzie wykonywanie ćwiczeń oraz zmiana nawyków.

Czaszka

Czaszka składa się z kilkunastu kości połączonych szwami które pozwalają na minimalną ilość ruchu. Jeżeli z jakiegoś powodu (poród przez cesarskie cięcie, uderzenie w głowę, upadek, silny stres, drobna nieprawidłowość rozwoju czaszki lub uzębienia, problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, złe nawyki takie jak oddychanie ustami, czy ssanie kciuka) zakres ruchu pomiędzy szwami zostanie zmniejszony to może powodować to objaw bólu głowy.

W takim przypadku wykwalifikowany fizjoterapeuta użyje manualnych technik mobilizacji kości czaszki, co przywróci normalny zakres ruchomości.

Nerwy czaszkowe

Nerwy czaszkowe mają swoje źródło w mózgu lub rdzeniu przedłużonym, następnie biegną i unerwiają czuciowo i ruchowo takie organy jak uszy, oczy, język, skórę i mięśnie. Mogą być
drażnione przez zablokowane kości czaszki, lub zbyt napięte mięśnie żucia, szyi i pleców – problem neurogenny. Ból rozchodzi się wzdłuż nerwu, jest ciągnący, rozpierający, lub
uciskowy. Może też wystąpić problem samego nerwu, wtedy mamy do czynienia ze zmniejszonym czuciem, siłą, oraz odruchami- problem neuropatyczny. Występuje wtedy ból
piekący i strzelający.

W takim przypadku fizjoterapeuta zastosuje neuromobilizacje nerwów czaszkowych.

Najczęściej przyczyną bólu głowy jest złożona. Ważne jest by fizjoterapeuta współpracował z neurologiem oraz ortodontą, a czasami również z psychologiem, by w razie potrzeby
zapewnić odpowiednie konsultacje.

Bogna Listewnik - fizjoterapeuta

Bogna Listewnik

Fizjoterapeuta, terapeuta

Absolwentka studiów fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pasjonatka zawodu, stale się dokształca, w pełni oddana pacjentowi. Głównymi obszarami jej zainteresowań jest ortopedia i reumatologia.

  • „Człowiek jest psychofizyczną całością będącą w stanie dynamicznej równowagi.”
  • „Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie w człowieku."
  • „Ciało jest całością, nie ważne jak odległe są od siebie narządy- wszystkie wzajemnie na siebie wpływają.”